Hallitus


Mailajuniorit ry:n hallitus 2022

Puheenjohtaja Sanna Löytökorpi, 0500 848 686sanna.loytokorpi@mailajuniorit.fi

Varapuheenjohtaja Matti-Pekka Salo, 040 563 2800matti-pekka.salo@sataedu.fi

Sihteeri Satu Ritari, 0400 630 412, saturitari81@gmail.com 

Jäsen Kari Luoma, 044 580 3200kari.luoma@vaajakarki.fi

Jäsen Heini Pasanen, 050 377 0010heini87@gmail.com

Jäsen Krista Mustaniemi 044 339 0007kristahm.luukkainen@gmail.com

Varustevastaava Henna Järvensivu, 050 402 1561, henna.jarvensivu@gmail.com

Viestintävastaava Essi Koivisto, 050 402 4124, essi.koivisto@mailajuniorit.fi

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät 

Seuran sääntöjen mukaan hallituksen kokoonpano on seuran puheenjohtaja ja 5-10 jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitukseen pyritään saamaan mukaan mahdollisimman monipuolista osaamista ja edustusta niin seuran ulkopuolelta kuin myös seuran sisältä. 

Hallituksen tehtävänä on toteuttaa seuran kokouksen päätökset, johtaa ja kehittää seuran toimintaa, valita tarvittavat jaostot, valiokunnat ja työryhmät ja niiden puheenjohtajat, vastata seuran taloudesta, pitää jäsenluetteloa, tehdä seuran toimintakertomus ja tilinpäätös, tehdä toiminta- ja taloussuunnitelma seuraavaa toimintavuotta varten, hoitaa seuran tiedotustoimintaa, hyväksyä ja erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan, päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä, ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii, luovuttaa tilit tilintarkastajille tai toiminnantarkastajille tarkastettavaksi vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. 

Hallitus kokoontuu päättämään seuran asioista tarvittaessa. Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat. Pöytäkirjat arkistoidaan. 


Hallituksen tehtäviin kuuluvat sääntömääräisten tehtävien lisäksi: 

 • seuran varainhankinnan suunnittelu ja toteutus 
 • joukkueiden määristä, pelaajista ja vetäjistä päättäminen 
 • junioritoiminnasta tiedottaminen ja markkinointi 
 • seuran sisäisen vetäjä- ja pelaajakoulutuksen suunnittelu ja toteutus 
 • vetäjien suorittamien koulutusten seuranta ja kursseille hyväksyminen 
 • tuomaritoiminnan järjestäminen 
 • harjoitusvuorojen jakaminen 
 • sarjoihin ilmoittautumisten hoitaminen 
 • turnausajankohdista päättäminen 
 • pesiskoulun ja harrastetoiminnan suunnittelu ja toteutus 
 • joukkueiden pelisääntökeskustelujen ja pelaajille tehtävien testausten varmistaminen 
 • harjoitusolosuhteiden kehittäminen 
 • junioreiden ja juniorivetäjien palkitseminen 
 • seuratoiminnan palautteen kerääminen ja käsittely